تبلیغات
مرکز زبان s and t - جلسه اول اموزش زبان ارمنی

جلسه اول اموزش زبان ارمنی

دوشنبه بیست و ششم شهریورماه سال 1397 ساعت 12 و 04 دقیقه و 57 ثانیه

نویسنده : یک ماکانی
ارسال شده در: ارمنی ،
Բարեւ Ձեզ
سلام
barev zezفونتیکش

Ինչպես ես
حالت چطوره
اینچ پس یس

ես լավ եմ
yes love yem
من خوبم
ինչ է քո անունը
Inche ka e nu e
اسمت چیه
Իմ անունը Սառան է
اسم من سارا هست
ima nue sara e

Այո
بله
ayo
ոչ
نه
voch
քանի տարեկան ես
چند سالته
kani kane kan yes

Ես 13 տարեկան եմ
من 13 سالم است
yes 13 tarekan yem
الفبای ارمنی
حروف الفبای ارمنیویرایش
نام حرف حروف کوچک حروف بزرگ تلفظ ارزش عددی
Ayb աԱ آ ۱
Ben բԲ ب ۲
Gim գԳ گ ۳
Da դԴ د ۴
Yech` եԵ اِ، یِ ۵
Za զԶ ز ۶
Eh էԷ اِ ۷
Ët` ըԸ آ ۸
T`o թԹ ت ۹
Zhe ժԺ ژ ۱۰
Ini իԻ ای ۲۰
Liun լԼ ل ۳۰
Xeh խԽ خ ۴۰
C'a ծԾ تْس ۵۰
Ken կԿ ک ۶۰
Ho հՀ هـ ۷۰
Dz'a ձՁ دْز ۸۰
Ghat ղՂ غ ۹۰
Cheh ճՃ چ ۱۰۰
Men մՄ م ۲۰۰
Yi յՅ ی ۳۰۰
Nu նՆ ن ۴۰۰
Sha շՇ ش ۵۰۰
Vo ոՈ اُ ۶۰۰
Ch`a չՉ چ ۷۰۰
Peh պՊ پ ۸۰۰
Jheh ջՋ ج ۹۰۰
Rra ռՌ ر ۱۰۰۰
Seh սՍ س ۲۰۰۰
Vew վՎ و ۳۰۰۰
Tiun տՏ ت ۴۰۰۰
Reh րՐ ر ۵۰۰۰
C`o ցՑ تْس ۶۰۰۰
Hiun ւՒ و ۷۰۰۰
P`iur փՓ پ ۸۰۰۰
K`eh քՔ ک ۹۰۰۰
Oh օՕ اُ ۱۰۰۰۰
Feh ֆՖ ف ۲۰۰۰۰
لااقل از زبان چینی اسون تره که
خب اینم از جلسه اولتون
دیدگاهها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه بیست و ششم شهریورماه سال 1397 ساعت 12 و 25 دقیقه و 29 ثانیه