تبلیغات
مرکز زبان s and t - الفبای سوئدی

الفبای سوئدی

سه شنبه دهم مهرماه سال 1397 ساعت 16 و 19 دقیقه و 13 ثانیه

نویسنده : یک ماکانی
ارسال شده در: سوئدی ،

aahkkawuooh

b

bay

l

el

v

vay

c

say

m

em

x

eks

d

day

n

en

y

ew

e

ay

o

oh

z

say-tah

f

ef

p

pay

å

aw (with lips rounded)

g

gay

q

koo

ä

eh (as in bed)

h

haw

r

air

ö

er (with lips rounded)

i

ee

s

ess
  

j

yee

t

tayدیدگاهها : نظرات
آخرین ویرایش: - -