تبلیغات
مرکز زبان s and t - اسامی زبان اموزان کلاس های من

اسامی زبان اموزان کلاس های من

یکشنبه بیست و پنجم شهریورماه سال 1397 ساعت 14 و 03 دقیقه و 27 ثانیه

نویسنده : یک ماکانی
ارسال شده در: سوئدی ، فرانسوی ، چینی ، گرجی ، ترکی ،
زبان سوئدی
 اسم شهریه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
زبان ترکی
 اسم شهریه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زبان گرجی
 اسم شهریه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ارمنی
 اسم شهریه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چینی
 اسم شهریه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
فرانسوی
 اسم شهریه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دیدگاهها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه بیست و پنجم شهریورماه سال 1397 ساعت 14 و 09 دقیقه و 47 ثانیه